Kłoda Toczko Spółka Partnerska Adwokaci

Spółka adwokacka, której partnerami są Marcin Kłoda i Anna Toczko

Monika Kulczycka
Monika Kluczyska
Dane personalne

Position

Office manager

Address

ul. Piękna 28/34 lok. 9, 00-547 Warszawa

Email

knjw@knjw.com.pl

Fax

(48) (22) 654 78 51

Office manager