Kłoda Toczko Spółka Partnerska Adwokaci

Umów

Spotkanie

Porady

Ekspertów

Dołącz

Do Zespołu

Rozwiązujemy problemy prawne

Kancelaria powstała w 2001 roku. Jej partnerami są adwokaci dr Marcin Kłoda i Anna Toczko. Marcin Kłoda jest adwokatem-doradcą Ambasady Francji w Polsce.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu obsługi prawnej, nasi prawnicy łączą praktyczne umiejętności wykonywania swego zawodu z odpowiednim przygotowaniem teoretycznym w zakresie prawa polskiego i wybranych zagranicznych systemów prawnych.

Prawnicy Kancelarii posługują się w swej pracy językami polskim, angielskim i francuskim. Duża część naszych klientów to zagraniczni przedsiębiorcy i ich polskie filie. Kancelaria figuruje na listach kancelarii prawniczych prowadzonych przez Ambasady Francji, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Portugalii, Australii, Słowenii i Grecji w Warszawie.

Jako najważniejsze dziedziny prawa, w których Kancelaria świadczy obsługę prawną, można wymienić:

 • prawo spółek handlowych, w szczególności problematykę tworzenia, łączenia i przekształcania spółek handlowych oraz nabywania ich udziałów albo akcji i ochrony praw korporacyjnych wspólników albo akcjonariuszy;
 • prawo umów w obrocie gospodarczym krajowym i międzynarodowym;
 • windykację roszczeń;
 • prawo ochrony danych osobowych;
 • prawo obrotu nieruchomościami;
 • prawo pracy, w szczególności problematykę nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu;
 • prawo spadkowe i rodzinne, także z elementem międzynarodowym;
 • prawo bankowe;
 • prawo ubezpieczeń;
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji i prawo reklamy;
 • prawo własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności prawo autorskie i prawo znaków towarowych;
 • podatkowe aspekty działalności przedsiębiorców;
 • karnoprawną ochronę obrotu gospodarczego.

Zakres usług prawnych

Obsługa prawna świadczona klientom Kancelarii obejmuje, między innymi, projektowanie i negocjowanie umów, udzielanie porad prawnych w ramach bieżącej obsługi przedsiębiorców, sporządzanie opinii prawnych oraz reprezentację klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Partnerzy oraz niektórzy pracownicy i współpracownicy Kancelarii są uprawnieni do występowania przed polskimi sądami państwowymi i polubownymi oraz polskimi organami administracji.

Kancelaria jest członkiem „Forum – Sieć Niezależnych Adwokatów i Radców Prawnych”, która zrzesza kancelarie prawnicze z najważniejszych miast Polski, jak Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Suwałki i Wrocław. Pozwala to nam na świadczenie lub organizowanie obsługi prawnej także poza Warszawą.

Zespół i Partnerzy

Najnowsze wpisy

Blog

No items found