Prawo obrotu nieruchomościami

"Badamy stan prawny nieruchomości"

Prawo obrotu nieruchomościami

Badamy stan prawny nieruchomości, która ma być przedmiotem sprzedaży lub najmu, a następnie zajmujemy się przygotowaniem i obsługą wykonania umów dotyczących przeniesienia lub używania nieruchomości.