Kłoda Toczko Spółka Partnerska Adwokaci

Spółka adwokacka, której partnerami są Marcin Kłoda i Anna Toczko

Marcin Kłoda
Dane personalne

Stanowisko

Adwokat, Partner

Adres

ul. Piękna 28/34 lok. 9, 00-547 Warszawa

Email

mkloda@knjw.com.pl

Faks

(48) (22) 654 78 51

Doświadczenie

Doktor nauk prawnych, adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, adwokat-doradca Ambasady Francji w Polsce. Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Część studiów odbył na Uniwersytecie w Aix-en-Provence. Uzyskał również Dyplom Wyższych Studiów Specjalistycznych w zakresie francuskiego i europejskiego prawa gospodarczego wydany przez Uniwersytet w Poitiers. W roku 2007 uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim tytuł doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy zatytułowanej „Podstawowe zasady polskiego prawa międzyczasowego prywatnego ze szczególnym uwzględnieniem zasady lex retro non agit”.

Jego praktyka koncentruje się wokół zagadnień prawa spółek handlowych, prawa umów konsumenckich o usługi finansowe, prawa umów w obrocie gospodarczym i prawa instrumentów płatniczych.

Języki obce

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Publikacje