Kłoda Toczko Spółka Partnerska Adwokaci

Spółka adwokacka, której partnerami są Marcin Kłoda i Anna Toczko

Agnieszka Michalak
Agnieszka Michalak
Dane personalne

Stanowisko

Adwokat

Adres

ul. Piękna 28/34 lok. 9, 00-547 Warszawa

Email

amichalak@knjw.com.pl

Faks

(48) (22) 654 78 51

Doświadczenie

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła z wynikiem dobrym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Współpracuje z Kancelarią od 2015 r. Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa handlowego oraz prawa karnego.

Języki obce

Włada językiem angielskim.