Prawo spółek handlowych

"Spółki handlowe są nieodzowną częścią gospodarki"

Prawo spółek handlowych

Obsługujemy wszystkie rodzaje spółek handlowych prawa polskiego. Zajmujemy się także zakładaniem spółek handlowych, operacjami zbycia udziałów lub akcji takich spółek oraz sporami między wspólnikami lub akcjonariuszami.