Windykacja roszczeń

"obsługujemy postępowania, w których strony pochodzą spoza Polski lub należy stosować prawo obce"

Windykacja roszczeń

Nasze wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych pozwala nam na ocenę celowości i opłacalności dochodzenia roszczeń, jak też na dobranie odpowiednich środków proceduralnych. Dzięki temu możemy wytrwale dążyć do osiągnięcia satysfakcjonującego Klienta rezultatu. Chętnie obsługujemy postępowania, w których strony pochodzą spoza Polski lub należy stosować prawo obce.