Kłoda Toczko Spółka Partnerska Adwokaci

Spółka adwokacka, której partnerami są Marcin Kłoda i Anna Toczko

Beata Strzelka
Beata Strzelka
Dane personalne

Stanowisko

Adwokat

Adres

ul. Piękna 28/34 lok. 9, 00-547 Warszawa

Email

bstrzelka@knjw.com.pl

Faks

(48) (22) 654 78 51

Doświadczenie

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (kierunek: Prawo) oraz Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego (kierunek: Europeistyka). Odbyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie, a następnie zdała egzamin adwokacki z wyróżnieniem, odbierając togę z rąk Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie zdobywała jako asystent sędziego w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wołominie, współpracując z kancelariami adwokackimi w Warszawie i Kobyłce, udzielając porad prawnych w Fundacji Academia Iuris, jak również prowadząc własną kancelarię adwokacką, obsługującą zarówno klientów instytucjonalnych, jak i osoby fizyczne.

Jej praktyka koncentruje się wokół zagadnień prawa cywilnego materialnego i procesowego, w szczególności spraw rodzinnych, spadkowych i w obszarze prawa rzeczowego, jak też prawa administracyjnego działalności gospodarczej oraz prawa karnego. Prowadzi liczne spory związane z kredytami frankowymi.

Języki obce

Biegle włada językiem angielskim.