Kłoda Toczko Spółka Partnerska Adwokaci

Spółka adwokacka, której partnerami są Marcin Kłoda i Anna Toczko

Anna Toczko
Anna Toczko
Dane personalne

Stanowisko

Adwokat, Partner

Adres

ul. Piękna 28/34 lok. 9, 00-547 Warszawa

Email

atoczko@knjw.com.pl

Faks

(48) (22) 654 78 51

Doświadczenie

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła z wynikiem bardzo dobrym Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła też kurs prawa angielskiego i europejskiego organizowany przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Institute of Continuing Education Uniwersytetu Cambridge, jak też Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski. Jest współpracownikiem Kancelarii od 2006 r. Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa pracy.

Języki obce

Biegle włada językiem angielskim.