Kłoda Toczko Spółka Partnerska Adwokaci

Spółka adwokacka, której partnerami są Marcin Kłoda i Anna Toczko

Rafał Narkiewicz – Jodko
Rafał Narkiewicz – Jodko
Dane personalne

Stanowisko

Adwokat

Adres

ul. Piękna 28/34 lok. 9, 00-547 Warszawa

Email

rjodko@knjw.com.pl

Faks

(48) (22) 654 78 51

Doświadczenie

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymał także Dyplom Wyższych Studiów Specjalistycznych w zakresie francuskiego i europejskiego prawa gospodarczego Uniwersytetu w Poitiers. Jego praktyka koncentruje się wokół zagadnień obrotu nieruchomościami, umów dotyczących procesu budowlanego, ubezpieczeń, windykacji roszczeń, problematyki umów w obrocie profesjonalnym i sporów między wspólnikami lub akcjonariuszami spółek.

Języki obce

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.