Kłoda Toczko Spółka Partnerska Adwokaci

Spółka adwokacka, której partnerami są Marcin Kłoda i Anna Toczko

Natalia Szewczyk
Natalia Szewczyk
Dane personalne

Stanowisko

studentka Wydziału Prawa i Administracji UW

Adres

ul. Piękna 28/34 lok. 9, 00-547 Warszawa

Email

nszewczyk@knjw.com.pl

Faks

(48) (22) 654 78 51

Doświadczenie

Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Kancelarią od 2017 r. Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego oraz prawa konstytucyjnego.

Języki obce

Włada biegle językiem angielskim i językiem niemieckim.